POLICY

1. Minimale leeftijd 21 jaar; legitimatie is verplicht.
– Minimum age 21 years: Identification must be provided.

 

2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.

– The instructions of the security team must be followed at all times.

 

3. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tasjes).
– There is a mandatory search (also for bags).

 

4. Bij het betreden van het event is het verplicht een geldig ticket in bezit te hebben. Wanneer deze gescand is verliest deze geldigheid.
– You must be in possession of a valid ticket to enter the event. Tickets are no longer valid after they have been scanned. 

 

5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om professionele foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.
– It is not permitted to bring professional video and/ or photo equipment into the event without the consent of the organization.

 

6. Waardevolle spullen dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde lockers/ garderobe. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade. Bij verlies raden wij u aan om contact op te nemen met de locatie.
– Valuables must be stored in the lockers/ wardrobe. The organization is not liable for any loss, theft or damage. In case of loss, we recommend that you contact the location.

 

7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, worden de toegang geweigerd.
– Visitors that are clearly under the influence of drugs or alcohol will be refused admittance to the location. 

 

8. Een relaxte houding en dito gedrag zijn basisvoorwaarden. Bij agressie in toon of houding wordt toegang geweigerd.
– A calm demeanor and behavior is a foremost requirement. Any signs of aggression will result in refusal of admittance.

 

9. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van de verschillende origine, sexe, religies, looks, seksuele voorkeur en culturen, die tijdens het event aanwezig zijn.
– We expect from our visitors a tolerant and positive attitude towards the different origins, sex, religions, looks, sexual preference and cultures, which are present during the event.

 

10. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Alter Club is een event voor jonge, expressieve en ruimdenkende mensen, iedereen is gelijk en kan zichzelf zijn.
– The organization maintains the right to refuse admittance on the basis of inappropriate attire. Alter Club is an event for young, expressive and open minded people, everyone is equal and can be themselves.

  

11. Bezoekers die zich bij het verlaten van een event luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden toegang (ook in het vervolg) geweigerd.
– Visitors that exhibit loud behavior, damage property, litter or urinate publicly when leaving the event will be refused admittance in the future.

 

12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt onmiddellijke verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
– As a result of behavior that is viewed as obstructive, threatening, intimidating or unwanted, we will remove the perpetrator(s)  immediately and future admittance to the event will be refused.

 

13. We houden ons het recht voor groepen groter dan 3 te weigeren.
– We reserve the right to refuse groups larger than 3 persons.

 

14. Bij overtredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
– By any instances of a crime being committed, we will inform the authorities.

 

15. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen. Ter voorkoming van zwerfafval buiten is het ook niet toegestaan met drank of etenswaren naar buiten te gaan.
– It is not permitted to bring any food or drink items into an event. To avoid littering, it is also not permitted to take food or drink items purchased inside an event outside.

 

16. Het gebruiken of verhandelen van drugs is streng verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van betreffende persoon/ personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
– Dealing drugs is forbidden. Any dealing of drugs will result in the confiscation of the items, removal of the person/ people involved from the premises and any future entrance will be refused.

 

17. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden (indien aangetroffen) door de beveiligingsbeambte ingenomen. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij onverwijld de politie en wordt toegang tot het event ook in het vervolg ontzegd.
– Weapons are forbidden. Should someone be found to have weapons on their person, said weapons will be confiscated by our security team. The authorities will be notified in cases of firearms and any future admittance into an event will be refused.

 

18. Indien u tijdens het bezoeken aan een van onze evenementen medicijnen moet gebruiken dient u de meegebrachte medicijnen in originele verpakking mee te nemen.
– If you are required to take medication while visiting one of our events, they must be brought in their original packaging.
 

19. De organisatie sluit aansprakelijkheid voor enige vorm van persoonlijke en/ of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek nadrukkelijk uit.
– The organization is not liable for any personal or material damages that occur when attending an event.

 

20. Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, dan kunt u die schriftelijk bij de directie van Alter Club melden. Klachten dienen binnen drie dagen na het moment van ontstaan te worden gemeld.
– Complaints of any nature should be directed towards management of Alter Club in written form. Complaints must be reported within three days of the moment they arise.